RODO

Drogi Kliencie:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Jacek Dobrowolski prowadzący działalność gospodarczą „Mat” Jacek Dobrowolski siedzibą wSkubiance, ul. Żeglarska 20, 05-140 Serock, Polska zwany dalej „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: mat.jacekdobrowolski@wp.pl lub telefonując pod numer+48 505066390.

  2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest przekazywany nam przez Ciebie formularz rejestracyjny, „Umowa”

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z usługami portowymi.
  4.  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usług świadczonych przez Port Zegrze Południowe będzie niemożliwa.

  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres miesiąca od dnia rezygnacji z usług Portu Zegrze Południowe. 

  6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych innym osobom, do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

  7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

  8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Twoje dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie żadnych innych działań, niż niezbędne do realizacji usług portowych.